Litania

Z inicjatywy rodziny o. Krystyna modlimy się codziennie do 8. grudnia 2021 r. litanią przez wstawiennictwo błogosławionego ks. Findysza. Jest to ksiądz, który w latach 60-tych posługiwał w rodzinnej parafii o. Krystyna (Nowy Żmigród) i który tam został pochowany. Więcej informacji o tym błogosławionym w tym linku

Litania do Bł. Władysława Findysza, kapłana męczennika

Kyrie, elejson! Chryste, elejson!

Kyrie, elejson!

Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże- zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże- zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże- zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże- zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo- módl się za nami,

Błogosławiony Władysławie Findyszu- módl się za nami,

Kapłanie według Serca Jezusowego- módl się za nami,

Wierny głosicielu Słowa Bożego- módl się za nami,

Niestrudzony szafarzu sakramentów świętych- módl się za nami,

Orędowniku ubogich- módl się za nami,

Wspomożycielu potrzebujących- módl się za nami,

Pocieszycielu uciemiężonych- módl się za nami,

Nauczycielu młodzieży- módl się za nami,

Duchowy ojcze powierzonych sobie parafian- módl się za nami,

Mężny obrońco ładu moralnego- módl się za nami,

Nieustraszony świadku Zbawiciela- módl się za nami,

Męczenniku wytrwały aż do końca- módl się za nami,

Przez twoje wezwanie do życia łaski w sakramencie chrztu świętego- wstawiaj się za nami

Przez twe powołanie do stanu kapłańskiego- wstawiaj się za nami

Przez twą troskę duszpasterską o powierzonych ci parafian- wstawiaj się za nami

Przez twoje głoszenie słowa Bożego- wstawiaj się za nami

Przez twoje sprawowanie sakramentów świętych- wstawiaj się za nami

Przez twoją gorliwość w nawoływaniu do nawrócenia- wstawiaj się za nami

Przez twoją miłość i dobroć świadczoną potrzebującym- wstawiaj się za nami

Przez twe zaangażowanie w czynienie wszelkiego dobra- wstawiaj się za nami

Przez twoja wytrwałość w modlitwie- wstawiaj się za nami

Przez twój upór w dążeniu do królestwa niebieskiego- wstawiaj się za nami

Przez twoje niesłuszne oskarżenie- wstawiaj się za nami

Przez niesprawiedliwy wyrok- wstawiaj się za nami

Przez twe uwięzienie- wstawiaj się za nami

Przez zniewagi i szyderstwa, które wycierpiałeś- wstawiaj się za nami

Przez twoje pokorne poddanie się woli Bożej- wstawiaj się za nami

Przez twój przykład chrześcijańskiego przyjęcia cierpienia- wstawiaj się za nami

Przez twoją śmierć dla chwały Bożej- wstawiaj się za nami

Przez twe wyniesienie do chwały ołtarzy- wstawiaj się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami błogosławiony Władysławie.

W. Abyśmy wolę Bożą wypełnili do końca.

Módlmy się:

                Wszechmogący Boże, dla zasług kapłana i męczennika błogosławionego Władysława, prosimy Cię pokornie, abyś wejrzał na nas łaskawie i udzielił nam potrzebnych łask oraz uzdolnił nas do mężnego świadczenia o Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o Kanonizację

Bł. Władysława Findysza

Boże w Trójcy Jedyny, Ty wybierasz w każdym miejscu i czasie tych, którzy będą Twoimi świadkami aż po ofiarę z życia. Ty umocniłeś Błogosławionego Władysława, aby poświęcił życie za wolność Kościoła i zbawienie powierzonej sobie owczarni.

Udziel nam tej łaski, aby wkrótce został opromieniony chwałą świętych. Niech jego przykład i modlitwa stanie się umocnieniem dla wszystkich pasterzy i całego Ludu Bożego. Amen.

Modlitwa

za wstawiennictwem

Bł. Władysława Findysza

Wszechmogący Boże, który sługę swego błogosławionego Władysława obdarzyłeś łaską kapłaństwa i umocniłeś Duchem Świętym do świadczenia o Tobie, aż do ofiary z życia, przez jego wstawiennictwo wysłuchaj mojej prośby o pełny powrót do zdrowia o. Krystyna i udziel mu łaski, abym tak jak on, o. Krystyn wypełnił w swoim życiu Twoją wolę do końca. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś MaryjoChwała Ojcu...

Udostępnij