Historia powstania nowenny

W rocznicę urodzin (9. marca) ojca Krystyna Mroczki OFM, z zakonu Ojców Bernardynów, pragniemy zachęcić Was do modlitwy Nowenną za jego wstawiennictwem.

Powstała ona z potrzeby serca ludzi, którym posługiwał jako kapłan, przewodnik duchowy, a wśród których panuje żywa pamięć o nim i wewnętrzne przekonanie o heroiczności cnót w jego życiu oraz śmierci w opinii świętości.

Niniejsza nowenna jest zatem otwarciem Panu Bogu pola do działania i objawiania się Jego Chwały i miłości, poprzez pokorne orędownictwo ojca Krystyna w naszych intencjach i potrzebach, a także narzędziem do wyrażenia się Jego woli względem ojca Krystyna.

W dzisiejszych czasach pełnych zamętu, relatywizmu moralnego i duchowego, upadku autorytetów i braku autentycznych, radykalnych postaw wśród kapłanów i ludzi wierzących, przykład rozmodlonego, ascetycznego i ofiarnego życia ojca Krystyna jest niesłychanie ważny i potrzebny.

W relacjach osób, które miały z nim kontakt jawi się on, jako kapłan pełen Bożego pokoju i otwartości na drugiego człowieka. Żył modlitwą, surowo pościł, zawsze był Bożym świadkiem w habicie, bez względu na okoliczności. Sam niewiele potrzebował, żył skromnie, wręcz ascetycznie. Nigdy nie odmawiał nikomu pomocy, czego potwierdzeniem są wspomnienia jego rodziców, iż od dziecka niczego im nie odmówił, zawsze pokornie wykonywał ich polecenia.

Dlatego i dziś, modląc się za jego wstawiennictwem, możemy mieć całkowitą pewność, że i nam nie odmówi pomocy i nasze intencje będzie przedstawiał Panu Bogu.

Udostępnij