Dzień 9. ZAWIERZENIE BOGU

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu

i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

Mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą,

Boże mój, któremu ufam.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego

i od słowa niosącego zgubę.

Okryje cię swoimi piórami,

pod Jego skrzydła się schronisz;

wierność Jego jest puklerzem i tarczą.

Nie ulękniesz się strachu nocnego

ani strzały za dnia lecącej,

Ani zarazy skradającej się w mroku,

ani moru niszczącego w południe.

A choćby tysiąc padło u boku twego

i dziesięć tysięcy po twojej prawicy,

ciebie to nie spotka.

Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma

zapłatę daną grzesznikom.

Bo Pan jest twoją ucieczką,

za obrońcę wziąłeś Najwyższego.

Nie przystąpi do ciebie niedola,

 a cios nie dosięgnie twojego namiotu.

(Psalm 91)

W ostatnim dniu nowenny stajemy przed Tobą, Panie z mocnym pragnieniem odwrócenia się od naszych grzechów i słabości, chcąc na nowo zawalczyć o codzienne zaufanie Tobie. Świadomi tego, że „przeciwnik nasz, diabeł” nieustannie krąży, by odwodzić nas od Ciebie i zasiewać wątpliwości w słuszność Twoich planów co do nas, tym mocniej chcemy oddać Tobie nasze życie, nadzieje, troski i krzyże.

Spraw, Jezu byśmy umieli, jak ojciec Krystyn polegać na Tobie bez lęku i ufać niewzruszenie Twoim obietnicom. Niech Jego wstawiennictwo, wyprosi nam łaskę trwania w bezgranicznym zawierzeniu i oczekiwaniu, wypełnienia się Twojej woli w naszym życiu oraz intencji, którą Ci w tej nowennie polecamy………..

Amen

/Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…Chwała Ojcu…czyn pokutny/

Udostępnij