Dzień 8. UMIŁOWANIE EUCHARYSTII

Jezus, więc oświadczył: Uroczyście zapewniam was: Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym.” 

(Ewangelia wg św. Jana 6, 53-54)

Panie Jezu, w ósmym dniu nowenny pragniemy uwielbiać Cię za Twoje Najświętsze Ciało i Krew w Eucharystycznej Ofierze.

Spraw, abyśmy spożywając ten Duchowy Pokarm, potrafili swoim życiem dawać świadectwo wiary i osobistej świętości.

Prosimy, abyśmy naśladując godne i pełne najwyższego szacunku celebrowanie Mszy Świętej przez ojca Krystyna, sami coraz mocniej uwrażliwiali się na tajemnice Eucharystii i wyzbywali obojętności i chłodu serca.

Niech pokorna modlitwa wstawiennicza o. Krystyna, dla którego Najświętsza Ofiara była fundamentem i centrum kapłańskiej posługi, wybłaga nam łaskę ……………a Jemu pozwoli dostąpić chwały ołtarzy.

 /Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…Chwała Ojcu… czyn pokutny/

Udostępnij