Dzień 7. MODLITWA

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.”  

(Ewangelia wg św. Mateusza 26,41)

Bez modlitwy nasza wiara umiera i coraz bardziej ulegamy pokusom. Nie pozwól Panie, abyśmy poddawali się złu, ale dzięki Twojej łasce trwali przy Tobie w każdym czasie.

Niech przykład ojca Krystyna, który dał nam wzór do naśladowania sprawia, byśmy mimo krzyża, cierpienia i grzechu zawsze pamiętali, że „bez Ciebie Panie nic nie możemy uczynić”. Niech dialog z Tobą uczy nas wytrwałości i otwartości na działanie Ducha Świętego, a wstawiennictwo ojca Krystyna wybłaga to, o co prosimy……………..

/Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…czyn pokutny/

Udostępnij