Dzień 6. MILCZENIE I KONTEMPLACJA

Kiedy ludzie się rozeszli, wyszedł na górę, aby się modlić w samotności. Zapadł wieczór,  a On sam tam przebywał.

 (Ewangelia wg św, Mateusza 14, 23)

Panie Jezu, w dzisiejszym świecie natarczywych bodźców i wszechobecnego hałasu, zapadamy coraz mocniej na głuchotę wewnętrzną. Przestajemy słyszeć Twój głos, nie reagujemy na natchnienia, za to stajemy się coraz bardziej powierzchowni i relatywni.

Jakże potrzeba nam dziś naśladować postawę milczenia i wewnętrznego rozmodlenia o. Krystyna, który nieustannie poszukiwał ciszy pustelni, by wsłuchiwać się w Twój głos, porzucając w życiu to, co łatwe i na „skróty”.

Niech przykład życia o. Krystyna będzie dla nas drogowskazem jak w wirze codziennych obowiązków umieć się zatrzymać i w cichości naszego serca wyznać: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”. (1 Księga Samuela 3,10)

Prosimy Cię pokornie Boże, aby modlitwa wstawiennicza o. Krystyna, przedstawiana Twojemu miłosiernemu sercu w intencji………. wyjednała nam łaskę, której tak bardzo potrzebujemy, a jemu pozwoliła dostąpić chwały błogosławionych.

/Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu… czyn pokutny/

Udostępnij