Dzień 5. POKUTA

Z głębokości wołam do Ciebie, PANIE.

Panie wysłuchaj głosu mego!

Nakłoń swoich uszu

na głos mojego błagania!

Jeśli będziesz zważał na me winy, PANIE,

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty przebaczasz grzechy,

aby Ci służono w bojaźni.

Oczekuję PANA,

czekam na Niego,

pokładam nadzieję w Jego słowie.

Wyczekuję Pana

bardziej niż straże poranka.

Bardziej niż straże poranka

niech Izrael oczekuje PANA.

Bo u PANA jest łaska

i obfite u Niego odkupienie.

To On odkupi Izraela

ze wszystkich jego przewinień.                                     

(Psalm 130)

Panie Jezu, w piątym dniu nowenny wołamy do Ciebie słowami ulubionego psalmu pokutnego o. Krystyna, który każdego dnia starał się żyć w gotowości na spotkanie z Tobą.

Spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem, świadomi naszej grzeszności i słabości, codziennie wytrwale nawracali się do Ciebie, mocą nie naszych sił i uczynków, ale Twojego Słowa, które napełnia nadzieją, usuwa lęk i jest lampą w mrokach naszych grzechów.

Ufni, że nas nie odrzucisz, ale w stosownym czasie napełnisz łaską, błagamy za przyczyną o. Krystyna o Twoje miłosierdzie nad nami i wysłuchanie pokornej prośby o ……………….

/Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…czyn pokutny/

Udostępnij