Dzień 3. POSŁUSZEŃSTWO

Izraelu! Oto czego teraz żąda od ciebie PAN, twój Bóg – jedynie tego, żebyś bał się Pana, twojego Boga, szedł drogą, którą On nakazał ci iść, kochał Go i służył PANU, twojemu Bogu, z całego serca i z całej duszy; żebyś zachowywał przykazania PANA i Jego ustawy, które ci dziś nakazuję dla twojego dobra.

(Księga Powtórzonego Prawa 10, 12-13)

Panie Jezu, pragniemy w trzecim dniu nowenny jeszcze goręcej otworzyć przed Tobą serca, dusze i całe nasze jestestwo, by uczyć się kochać Cię jeszcze mocniej i wyznać, że Ty Boże jesteś Jedynym Panem i Bogiem.

Uzdolnij nas do nieustannego oddawania Tobie pierwszeństwa we wszystkich naszych wyborach i abyśmy wzorem ojca Krystyna, potrafili żyć radykalnie, broniąc Twoich przykazań i wiary katolickiej w każdym czasie, nawet po ofiarę.

Błagamy Cię niech orędownictwo ojca Krystyna, który nie zważając na trudności, posłusznie podążał za Twoim głosem, będzie miłe przed Twoim Obliczem i wyjedna nam łaskę……….o którą pokornie prosimy.

/Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…czyn pokutny/

Udostępnij