Dzień 2. UBÓSTWO

Pan jest obrońcą ubogiego,

twierdzą w czasach ucisku.

Tobie zaufają ci, którzy znają Twe Imię,

bo nie opuszczasz Panie

tych, co się do Ciebie zwracają.

(Psalm 9, 10-11)

Najukochańszy Jezu, w drugim dniu nowenny klękamy przed Tobą, by wezwać Twojego Świętego Imienia nad nami i powierzyć Tobie siebie i nasze rodziny.

Spraw prosimy, abyśmy wzorem ascetycznego życia ojca Krystyna, nie pokładali nadziei w ułudach i marnościach tego świata, lecz potrafili gromadzić dobra niezniszczalne i wieczne, czyniąc Ciebie Panie naszym największym bogactwem i dążeniem.

Nie gardź Jezu pokornym błaganiem, które zanosimy do Ciebie za przyczyną ojca Krystyna i zważając na Jego całkowite oddanie Tobie, udziel nam łaski …….., a Jemu daj dostąpić chwały ołtarzy.

/Ojcze nasz…Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu… czyn pokutny/

Udostępnij