Dzień 1. POKORA

Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie pokorni, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a dla pokornych jest łaskawy.  (1 List św. Piotra 5, 5)

Panie Jezu, w pierwszym dniu nowenny upadamy przed Twoim Boskim Majestatem, pragnąc oddać Ci cześć i chwałę oraz wynagrodzić Twemu Sercu wszystkie grzechy naszego nieposkromionego egoizmu względem Ciebie i bliźnich.

Spraw prosimy, aby Ojciec Krystyn, który w życiu nie zabiegał o ziemskie zaszczyty, ale w pokorze i cichości szukał Twojej woli, dostąpił  teraz chwały ołtarzy i wyjednał łaskę, o którą całym sercem prosimy ………… (tutaj wymieniamy naszą prośbę).

/Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…Chwała Ojcu…czyn pokutny/

Udostępnij